صاحب الجلالة الحب

titre complet: 
صاحب الجلالة الحب
auteur: 
مصطفى أمين
sa place dans la bibliothèque: 
armoie1/casier3
sa place_dans le meme casier: 
الصف1-الترتيب4

الروائيون:

nombre de pages: 
520
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 981
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
دار الطباعة الحديثة
etat du livre: 
قديمة بعض أوراقها ممزقة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 470