عنف و عنفوان

titre complet: 
عنف و عنفوان
auteur: 
الهادي فليسي / ترجمة أنطوان موصلي
sa place dans la bibliothèque: 
armoie1/casier3
sa place_dans le meme casier: 
الصف3-الترتيب2

أعلام جزائرية:

nombre de pages: 
340
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 988
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
المؤسسة الوطنية للكتاب
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Les traducteurs:

Numéro en Exel: 
1 445