الحريق

titre complet: 
الحريق
auteur: 
محمد ديب / ترجمة سامي دروبي
sa place dans la bibliothèque: 
armoie1/casier3
sa place_dans le meme casier: 
الصف4-الترتيب5

أعلام جزائرية:

nombre de pages: 
321
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 965
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
منشورات مكتبة أطلس دمشق
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Les traducteurs:

Numéro en Exel: 
1 155