محمد عبد الحليم عبد الله حياته و أدبه

titre complet: 
محمد عبد الحليم عبد الله حياته و أدبه
auteur: 
يوسف حسن نوفل
sa place dans la bibliothèque: 
armoie1/casier3
sa place_dans le meme casier: 
الصف2-الترتيب1
nombre de pages: 
265
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 981
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
عمادة شؤون المكتبات الرياض
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 046