عشتاروت

titre complet: 
عشتاروت
auteur: 
عمر بن سالم
sa place dans la bibliothèque: 
autre
nombre de pages: 
110
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 984
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
دار الجنوب للنشر - تونس
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

الأدباء المغاربة:

Numéro en Exel: 
1 697