رحلة غاندي الصغير

titre complet: 
رحلة غاندي الصغير
auteur: 
إلياس خوري
sa place dans la bibliothèque: 
autre

الأدباء العرب:

nombre de pages: 
208
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 989
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
دار الآداب
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 698