جهاد النبي

auteur: 
محمد محمود زيتون
sa place dans la bibliothèque: 
autre

بدون سنة طبع

nombre de pages: 
233
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
2
l'année d'édition: 
1 900
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
مكتبة مصر
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 630