الشهداء يعودون هذا الأسبوع

titre complet: 
الشهداء يعودون هذا الأسبوع
auteur: 
طاهر وطار
sa place dans la bibliothèque: 
armoie1/casier3
sa place_dans le meme casier: 
الصف4-الترتيب5

أعلام جزائرية:

nombre de pages: 
150
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 974
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
دار الحرية للطباعة
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 462