أشعب أمير الطفيليين

auteur: 
توفيق الحكيم
sa place dans la bibliothèque: 
autre
nombre de pages: 
194
moujalad: 
non
nombre de volumes: 
1
l'année d'édition: 
1 952
nombre d'exemplaire: 
1
maison d'édition: 
دار الهلال
etat du livre: 
قديمة مصفرة

الكتاب يحمل إهداء للوالد:

Numéro en Exel: 
1 704